Extracció i ventilació

EXTRACCIÓ I VENTILACIÓ

Pot definir-la Ventilació com aquella tècnica que permet substituir l’aire ambient interior d’un local, considerat inconvenient per la seva falta de puresa, temperatura inadequada ohumitat excessiva, d’altra exterior de millors característiques.

Una bona extracció d’aire i fum és imprescindible en els locals comercials per mantenir-los a punt sempre. Recordeu la obligació per a cuines comercials i industrials de tenir caixa de extracció i, sistema antiincendis automàtic en les campanes i el canvi de xemeneia d’uralita actual, instal·lant doble cos de canonada d’acer inoxidable.