Projectes i Legalitzacions

PROJECTES I ACTUALITZACIONS

Disposem d’una oficina tècnica capacitada per elaborar estudis de viabilitat d’inversions, projectes i legalitzacions d’equips i instal·lacions per a gas, aigua, electricitat, climatització, etc, etc.