Electricitat

ELECTRICITAT

Especialitzada en la instal·lació i manteniment elèctric, il·luminació, xarxes elèctriques, quadres de potència. Etc, etc

Muntatges elèctrics i il·luminació

Realitzem qualsevol tipus de muntatge elèctric o d’il·luminació que se’ns presenti, estudiant conjuntament amb el client si fos necessari la millor manera d’afrontar el projecte i estudi energètic.

Assistència tècnica

Preparació i / o adequació i validació de procediments. Procediments, muntatge, calibratge, proves de llaços, posada en marxa i manteniment. Enginyeria de detall i supervisió de suport a projectes. Legalització d’instal·lacions elèctriques, certificats i butlletins.

 

Alta de llum en baixa tensió.

Automatització