Manteniment Industrial

MANTENIMENT INDUSTRIAL

Definim habitualment manteniment com el conjunt de tècniques destinat a conservar equips i instal·lacions industrials en servei durant el major temps possible i amb el màxim rendiment.

Posem a la seva disposició un equip de professionals qualificats i amb una dilatada experiència en els diferents sectors, capacitats per dur a terme qualsevol treball que se’ns encomani amb les majors garanties de qualitat, seguretat i rapidesa.

Certificacions, legalitzacions i millores segons normativa RITE.