logo
 

 
 
Tractaments d'aigua

 

Realitzem tractaments d'aigua, instal·lem sistemes de descalcificació i osmosis. La descalcificació es un metode efectiu per la reducció de la duresa de l'aigua, fent mes llarga la vida dels electrodomestics i evita la formació de embossos i reparacions en les tuberies. No podem oblidar els beneficis per la salut de les persones, com a la pell o el cabell.

Degut al aillament termic provocat per les incrustacions en calentadors o calderes, es consumeix més energia (quasi un 30% mes) que fent servir un sistema de descalcificació, el seu cost es petit en comparació amb els beneficis.

L'osmosis inversa (OI) contribueix a la reducció del TSD (Total de Sals Disoltes), reduint el calci, el magnesi o el sodi, i els reemplaça per els minerals necesaris per ser un aigua potable d'alta qualitat. Te usos tan diversos com beure, cuinar, aquaris, plantes delicades, bateries de coctxe, planxes a vapor, infusions, etc.

Descalcificador i osmosis

descal

Equip osmosis

osmosis